Pedagodzy

Uprzejmie prosimy o wypełnienie następującego formularza:

Formularz dla pedagogów

Zdjęcie

Nazwisko i imię

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania

Stanowisko

 instruktor lektor wykładowca st. wykładowca asystent adiunkt docent prof. AM prof. nadzw. prof. zw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa - kierunek

Specjalność

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

Zatrudnienie na Wydziale

 I II III IV V

Prowadzone przedmioty, Wydział

Kontakt: adres email

English version

Photo

Last name and first name

Academic title and degree, institution, graduation year

Position

 instructor junior lecturer lecturer senior lecturer assistant assistant professor professor AM Associate professor full professor

Artistic/research discipline

Speciality

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)

The most important artistic/research achievements

Awards, prizes, honorauble mentions

Employment at the Faculty

 I II III IV V

Courses taught, Faculty

Contact: email address