Jednostki międzywydziałowe

 

Studium Języków Obcych

Studium Pedagogiczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

– Zakład Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych