Obrady Senatu

– Senat 3.07.2017

Porządek obrad:

Senat 3.07.2017

Uchwały:

Uchwała nr 48: dotyczy zatwierdzenia pensum godzinowego na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 49: dotyczy regulaminu korzystania z sal

Uchwała nr 50: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2017

 

– Senat 17.05.2017

Porządek obrad:

Senat 17.05.2017

Uchwały:

Uchwała nr 42: dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej za rok 2016

Uchwała nr 43: dotyczy przeznaczenie zysku netto Akademii Muzycznej za rok 2016

Uchwała nr 44: dotyczy uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Uchwała nr 45: dotyczy określenia limitu przyjęć studentów na określonych kierunkach na rok 2017/2018

Uchwała nr 46: dotyczy określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych

Uchwała nr 47: dotyczy uchwalenia Regulaminu rekrutacji na studia

Regulamin postępowania rekrutacyjnego

– Senat 29.03.2017

Porządek obrad:

Senat 29.03.2017

Uchwały:

Uchwała nr 39: dotyczy nowego regulaminu studiów

Uchwała nr 40: dotyczy nowego regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała nr 41: dotyczy zatwierdzenia terminów obowiązujących w Akademii w roku 2017/2018

Załącznik do Uchwały nr 41: zestawienie terminów obowiązujących w Akademii w roku 2017/2018

– Senat 15.02.2017

Porządek obrad:

Senat 15.02.2017

Uchwały:

Uchwała nr 38: dotyczy zmian w uchwale  nr 16/2016 Senatu z dnia 18 maja 2016

– Senat 15.12.2016

Porządek obrad:

Senat 15.12.2016

Uchwały:

Uchwała nr 32: dotyczy zmian w Statucie

Uchwała nr 33: dotyczy Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 34: dotyczy Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 35: dotyczy Komisji Etyki

Uchwała nr 36: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016

Uchwała nr 37: dotyczy wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2016

– Senat 26.10.2016

Porządek obrad:

Senat 26.10.2016

Uchwały:

Uchwała nr 25: dotyczy zmian w Statucie

Uchwała nr 26: dotyczy aneksu do liczby studentów

Uchwała nr 27: dotyczy zakończenia działalności Katedry Perkusji i rozpoczęcia działania Zakładu Perkusji

Uchwała nr 28: dotyczy Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Uchwała nr 29: dotyczy Regulaminu Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia

Uchwała nr 30: dotyczy Regulaminu kół naukowych

Uchwała nr 31: dotyczy aneksu do uchwały nr 14 (dot. limitów przyjęć na I rok studiów)

 

– Senat 14.09.2016

Porządek obrad:

Senat 14.09.2016

Uchwały:

Uchwała nr 19: dotyczy zmian w statucie

Uchwała nr 20: dotyczy nadania Państwu Pawłowskim tytułu honorowego Senatora

Uchwała nr 21: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego

Uchwała nr 22: dotyczy uczelnianej komisji oceniającej

Uchwała nr 23: dotyczy odwoławczej komisji oceniającej

Uchwała nr 24: dotyczy komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

 

– Senat 06.07.2016

Porządek obrad:

Senat 06.07.2016

Uchwały:

Uchwała nr 18: Dotyczy: zatwierdzenia pensum godzinowego na rok akademicki 2016/2017 i ustalenia obowiązków nauczycieli akademickich w tym wymiarów dyżurów i konsultacji

 

– Senat 18.05.2016

Porządek obrad:

Senat 18.05.2016

Uchwały:

Uchwała nr 12: Dotyczy: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016

Uchwała nr 13: Dotyczy: przyjęcia sprawozdań rocznych Rektora zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz uznania zysku

Uchwała nr 14: Dotyczy: określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w ramach studiów stacjonarnych dotacyjnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w rekrutacji 2016

Uchwała nr 15: Dotyczy: określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych (na trzech stopniach studiów) w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Uchwała nr 16: Dotyczy: zasad przyjęcia na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 17: Dotyczy przyjęcia terminów obowiązujących w roku akademickim 2016/2017

 

– Senat 10.02.2016

Porządek obrad:

Senat 10.02.2016

Uchwały:

Kalendarz Wyborów – Kadencja 2016-2020

Uchwała Senatu nr 8 – Dotyczy Zatwierdzenia Kalendarza Wyborów na kadencję 2016-2020

Uchwała Senatu nr 9 – Dotyczy Ustalenia wydziału, na którym wybierają i mogą być wybierani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w innych niż wydział jednostkach organizacyjnych Uczelni

Uchwała Senatu nr 10 – Dotyczy Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Akademii Muzycznej

Uchwała Senatu nr 11 – Dotyczy Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu