Redakcja

Redaktor strony:
dr Małgorzata Pawłowska, as.
e-mail: malgorzata.pawlowska@vp.pl

Zastępca redaktora:
mgr Anna Czajkowska-Zimnicka, manager ds. marketingu i kształtowania wizerunku
e-mail: manager@amuz.edu.pl
tel. (+48) 856 89 12