Wydarzenia

Muzyka i matematyka

Muzyka i matematyka

Wykłady Muzyka i matematyka są interdyscyplinarnym projektem edukacyjnym. Celem wykładów jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy odległymi − na pozór − dziedzinami: matematyką a muzyką. W 2017 roku wydarzenie odbywa się w ramach projektu Potęga matematyki finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania i jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Zasady rekrutacji słuchaczy wykładów dostępne będą na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.