Regulaminy, plany zajęć i studiów

Regulamin studiów

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY, TRYB OPRACOWANIA I PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENIAJĄCEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PRZEZ STUDENTÓW

Ogólnouczelniana lista fakultetów (zaktualizowana 3.03.2017)

 

PLANY ZAJĘĆ ORAZ PLANY STUDIÓW

WYDZIAŁ I

Plan zajęć, Wydział I, studia I i II stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, RYTMIKA, I rok, studia I stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, RYTMIKA, II rok, studia I stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, RYTMIKA, III rok, studia I stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, RYTMIKA, I rok, studia II stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, RYTMIKA, II rok, studia II stopnia, 2016/2017

 

Plany studiów:

Studia I stopnia – dyrygentura

Studia I stopnia – kompozycja elektroakustyczna

Studia I stopnia – kompozycja

Studia I stopnia – publicystyka muzyczna

Studia I stopnia – rytmika

Studia I stopnia – teoria muzyki

Studia II stopnia – dyrygentura

Studia II stopnia – kompozycja

Studia II stopnia – rytmika

Studia II stopnia – teoria muzyki

 

 

WYDZIAŁ II i V

Plan zajęć, Wydział II, studia I i II stopnia, 2016/2017 (aktualizacja: 5.12.2016)

Plan zajęć, Wydział V, studia I stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, Wydział V, studia II stopnia, 2016/2017

 

Plan studiów, Wydział II 2016/2017

Plan studiów, Wydział V 2016/2017

Plan Studium Pedagogicznego 2015/2016

 

WYDZIAŁ III

Plan zajęć, Wydział III, studia I i II stopnia, 2016/2017

 

Plan studiów, I rok studiów I stopnia 2016/2017

Plan studiów, II rok studiów I stopnia 2016/2017

Plan studiów, III rok studiów I stopnia 2016/2017

Plan studiów, I i II rok studiów II stopnia 2016/2017

 

 

WYDZIAŁ IV

Plan zajęć, Wydział IV, rok I studiów I stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, Wydział IV, rok II studiów I stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, Wydział IV, rok III studiów I stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, Wydział IV, rok I studiów II stopnia, 2016/2017

Plan zajęć, Wydział IV, rok II studiów II stopnia, 2016/2017

 

Plan Studiów, Wydział IV, rok I studiów I stopnia, 2016/2017

Plan Studiów, Wydział IV, rok II studiów I stopnia, 2016/2017

Plan Studiów, Wydział IV, rok III studiów I stopnia, 2016/2017

Plan Studiów, Wydział IV, rok I studiów II stopnia, 2016/2017

Plan Studiów, Wydział IV, rok II studiów II stopnia, 2016/2017

Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale IV

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Plan zajęć z wychowania fizycznego, 2016/2017, semestr I

Regulamin SWFiS 2016

 

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Plan zajęć MSP 2016/2017

Plan studiów MSP 2016/2017