Pomoc materialna

Komunikat w sprawie przyznawania pomocy materialnej w semestrze letnim 2016/2017

Komunikat o pomocy materialnej dla studentów 2016/2017

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów 2016/2017

Załącznik nr 1 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 3 – Podanie o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 4 – Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 6 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej w semestrze letnim

Załącznik nr 7 – Oświadczenie (do stypendium socjalnego w zwiększonej kwocie)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

 

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów 2016/2017

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów 2016/2017

Załącznik nr 1 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Załącznik nr 3 – Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Załącznik nr 4 – Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

Załącznik nr 7 – Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

 

Wniosek o Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz

Regulamin Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz