Komunikaty

INFORMACJE O STYPENDIACH, KONKURSACH, PRZESŁUCHANIACH, FESTIWALACH, KURSACH MISTRZOWSKICH

 

Komunikat dotyczący wyłączenia sal z zajęć dydaktycznych

Komunikat dotyczący trybu działania uczelni w dniach 1 i 11 listopada 2017 roku

Komunikat dotyczący ubezpieczenia 2017/2018

Więcej informacji o ubezpieczeniu tutaj

Komunikat dotyczący zapisów na fakultety

Ogólnouczelniana lista fakultetów (uaktualniona: 18.10.2017)

Zarząd Transportu Miejskiego – Informator dla studentów I roku

Komunikat o pomocy materialnej dla studentów 2017/2018

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów 2017/2018

Więcej informacji o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów tutaj

Zestawienie terminów obowiązujących w uczelni w roku akademickim 2017/2018

 

Komunikat dotyczący Stypendiów Ministra dla studentów

Komunikat dotyczący Stypendiów Ministra dla doktorantów

 

Komunikaty dla studentów roku dyplomowego studiów I i II stopnia

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO I STOPNIA 2017

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO II STOPNIA 2017

Procedura antyplagiatowa

Przypisy i bibliografia – wytyczne 2017

 

Dokumenty do pobrania:

Przypisy i bibliografia – wytyczne 2017

Formularz dyplomowy, Wydział I

Formularz dyplomowy, Wydziały II i V

Formularz dyplomowy, Wydział III

Formularz dyplomowy, Wydział IV

Karta obiegowa (nowa)

Karta informacyjna studenta

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim 2017

Strona tytułowa pracy z propedeutyki badań naukowych – wzór

Strona tytułowa – wzór

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wzór – przykład

Oświadczenie