Komunikaty

INFORMACJE O KONKURSACH, PRZESŁUCHANIACH, FESTIWALACH, KURSACH MISTRZOWSKICH, STYPENDIACH

Komunikat w sprawie trybu działania uczelni w dniach 15-18.06.2017

Komunikat dotyczący ankietowania

Komunikat dotyczący organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2016/2017

Komunikat dotyczący wypełniania ankiet przez studentów

Komunikat w sprawie przyznawania pomocy materialnej w semestrze letnim 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium znajdują się tutaj

Komunikat dotyczący szkolenia BHP

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2016/2017

Komunikaty dotyczące ubezpieczenia 2016/2017

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów 2016/2017

Komunikat o pomocy materialnej dla studentów 2016/2017

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów 2016/2017

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów 2016/2017

Więcej informacji o pomocy materialnej (np. niezbędne załączniki) tutaj: pomoc materialna

 

 

Komunikaty dla studentów roku dyplomowego studiów I i II stopnia

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO I STOPNIA 2017

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO II STOPNIA 2017

Procedura antyplagiatowa

Przypisy i bibliografia – wytyczne 2017

 

Dokumenty do pobrania:

Przypisy i bibliografia – wytyczne 2017

Formularz dyplomowy, Wydział I

Formularz dyplomowy, Wydziały II i V

Formularz dyplomowy, Wydział III

Formularz dyplomowy, Wydział IV

Karta obiegowa (nowa)

Karta informacyjna studenta

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim 2017

Strona tytułowa pracy z propedeutyki badań naukowych – wzór

Strona tytułowa – wzór

Strona tytułowa – wzór – przykład

Oświadczenie