Monitorowanie losów absolwentów

Monitorowanie ścieżki zawodowej odbywało się do tej pory wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w ankiecie wysyłanej do Państwa bezpośrednio przez Biuro Karier. W roku akademickim 2015/2016 zostało przeprowadzone pilotażowe badanie losów absolwentów, które przeprowadziliśmy we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a które swoim zasięgiem objęło uczelnie artystyczne w Polsce (warto podkreślić, że jako uczelnia muzyczna byliśmy jedyną w gronie uczelni artystycznych!).
W pierwszym semestrze nadchodzącego roku akademickiego została do Państwa wysłana ankieta z prośbą o wypełnienie on-line; w tym celu kontaktowaliśmy się z Państwem również telefonicznie. Informacje zawarte w ankiecie pozwoliły na zaktualizowanie wszystkich do tej pory otrzymanych, uzupełnienie o nowe, a przede wszystkim na wyciągnięcie wniosków w postaci raportu zbiorczego dotyczącego zarówno szkolnictwa artystycznego, jak i poszczególnych uczelni w raporcie indywidualnym.

Bardzo serdecznie dziękuję tym z Państwa, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w badaniu!

Wszystkich Państwa z kolei zachęcam do wzięcia udziału w kolejnych edycjach monitorowania losów absolwentów. Informacje otrzymywane od Państwa pozwalają nam na rzetelne podsumowania naszych działań!

Załącznik do Zarządzenia nr 19 Zarządzenie Rektora nr 19